Zonnepanelen reinigen

Zonnepanelen reinigen verbetert opbrengst

Smart Clean ECO is gespecialiseerd in het reinigen van zonnepanelen in zonneparken en de zakelijke markt. We hebben voor iedere PV installatie een passende reinigingsoplossing waarmee we ook voor uw installatiie een aanzienlijke verbetering van de opbrengst kunnen realiseren.


zonnepanelen-reinigen-met-robot
Met onze robots werken we snel en effectief vanaf de grond of vanuit een hoogwerker. In situaties waarvoor het noodzakelijk is het dak te betreden werken we volgens de wettelijke bepalingen m.b.t. het werken op platte- en schuine daken. We helpen u in dat geval met een aanvulling op uw bestaande RI&E zodat u aan de wettelijke bepalingen t.a.v. het onderhoud aan uw zonnepanelen voldoet. 

11

 12  

Rendement

Met onze reinigingsrobots reinigen we panelen tegen een zeer gunstige prijs. De reinigingskosten worden ruim gecompenseerd door de verhoging van de opbrengst. Per saldo is de investering in het periodiek reinigen van de panelen daarom een winstgevende zaak. We helpen u graag verder met het bepalen van de optimale frequentie.

robot-3

De atmosferische vervuiling alleen al zorgt jaarlijks voor 3-5% vermindering van de opbrengst. Hoe sterker de vervuiling hoe meer een reinigingsbeurt oplevert. We helpen u graag op weg met het antwoord op de vraag welke reiniginsfrequentie het meest rendabel is. 

PV Parken

Het reinigen van PV installaties is een specialisatie. Elk project is anders en stelt dan ook andere eisen aan de aanpak. Omdat PV installaties groter zijn geworden hebben we onze werkwijze hierop aangepast en zetten hiervoor mede onze gecertificeerde reinigingsrobots in. 

robot-PV-park

Robot

De robot die we inzetten heeft een eigen gewicht van ca. 75 kg verdeeld over twee rupsbanden van ca. 80 cm lengte. Er is danook geen puntbelasting van toepassing. Zonnepanelen zijn i.v.m. een sneeuwlast en windvlagen berekend op een gelijkmatig verdeeld gewicht van 550 kg per paneel. Onze robot blijft ver onder deze limiet.

close-up-robot

Borstels

De borstels oefenen een lichte druk uit en zijn zodanig zacht uitgevoerd dat er geen krassen ontstaan. Voor verschillende soorten vervuiling zetten we verschillende typen borstels in.

borstel-robot

Rupsbanden

De rupsbanden bestaan uit rubber en worden voorafgegaan door een borstel aan de voor- en achterkant. Een rupsband heeft als kenmerk op de ondergrond vrijwel stil te staan en ‘bewegen’ zich hierdoor vrijwel stilstaand over het oppervlak.

rupsband-robot

Osmose water

Bij de reiniging van de zonnepanelen gebruiken we RO [Reverse Osmose] Osmose water [TDS < 0,07]. Osmose water is ontdaan van kalk en mineralen welke normaliter in leidingwater aanwezig zijn. RO water heeft een hoog oplossend vermogen waardoor de vervuiling gemakkelijker wordt afgevoerd met een residu vrij oppervlak als eindresultaat.

robot-4

RO Osmose water heeft een pH-waarde die ligt tussen pH-6 en pH-7. (pH-waarde 7=neutraal). De zuurgraad van RO Osmose water is dus ongeveer gelijk aan de gemiddelde zuurgraad van regenwater [pH=6-7]. In  theorie zou er corrosie van de aluminium delen van de PV installatie kunnen ontstaan. Echter heeft de oxide door de anodische reactie ontstaan door regenwater al een gesloten en hechtende laag gevormd en is de chemische reactie [corrosie] daardoor gestopt. Het RO water wordt in eigen beheer aangemaakt en we controleren de zuurgraad en TDS zodat uw PV installatie hierdoor nooit schade kan oplopen. 

Waterdruk

Er is geen sprake van reiniging onder hoge druk, het water wordt tegen de borstels gespoten en stroomt daarna inclusief de vervuiling weg over de panelen.

5Referenties op aanvraag.

Soiling 

Soiling is een dunne laag stof die het oppervlak van een PV-module bedekt, meestal met deeltjes die kleiner zijn dan 25 pm in diameter en is afhankelijk van locatie- en omgevingsfactoren. Stof wordt in de lucht verspreid door de wind, mensen en dieren, bewegingen van voertuigen, landbouw en industrie. Na verloop van tijd, vooral bij vochtige omstandigheden of dauw, kan het stof door aangroei een wat hardere cementachtige laag vormen die ondoorzichtig en moeilijk te verwijderen is.

Soiling wordt over het algemeen geassocieerd met stof, maar er zijn meer omgevings- en natuurlijke factoren; zand en grond, zoutafzettingen voor de kust, uitwerpselen van vogels, pollen, mossen, bladeren en andere materialen die op het zonnepaneel terechtkomen.  

Zachte- of harde schaduw 

De hierboven genoemde materialen kunnen in verschillende combinaties op de module aanwezig zijn en daar zorgen voor een 'zachte' of 'harde' schaduw. Zachte schaduw vindt plaats wanneer deeltjes zoals smog of licht stof op de module de algehele intensiteit van de zonnestraling die de zonnecellen bereikt verminderen. Harde schaduw treedt op wanneer een meer solide soort stof of materiaal het zonlicht in een duidelijke en definieerbare vorm [geheel] blokkeert.

Deze twee soorten schaduw hebben verschillende effecten. Zachte schaduw heeft invloed op de stroom die door de PV-module wordt gegenereerd, terwijl de spanning hetzelfde blijft. Bij harde schaduw zijn de prestaties van de module afhankelijk van hoeveel cellen zijn verduisterd en waar die zich in de module bevinden, en kunnen zowel de stroom als de spanning beïnvloeden.

harde schaduw  

3 

Effecten van stof op PV-installaties 

De prestaties van PV-installaties worden hoofdzakelijk door de volgende drie factoren bepaald; instraling, module temperatuur en soiling. Soiling is hierbij een belangrijke factor. In een PV-module functioneert een verduisterde cel als een weerstand tegen de stroom die wordt gegenereerd uit de niet-vervuilde cellen. Dit veroorzaakt dat de verduisterde cel opwarmt en leidt tot een hotspot die uiteindelijk de module kan beschadigen. 

De SR [Soiling Ratio] kan verschillen tussen de buitenrand van een zone en het midden van een zone, vanwege de relatieve verschillen in wind die over de modules waait en de effecten hiervan op de rijen vooraan. Dus het effect van zachte schaduw door soiling op een enkele PV-module is vaak gelijk aan die op de enkele string waarin de module is bekabeld. Echter, in een PV-zone met meerdere strings, kan de onbalans door schaduw in één string de andere parallel geschakelde strings via de gemeenschappelijke omvormer negatief beïnvloeden. 

Harde schaduw op een oppervlak van een PV-reeks met een enkele string kan het voltage van de string verminderen, maar in het algemeen zal de omvormer deze reductie detecteren en reguleren. Als zich echter ongelijkmatig harde stof op verschillende parallelle strings bevindt, treedt er een spanningsfout op. In deze situatie, die partiële schaduw wordt genoemd, leveren verschillende parallelle strings die zijn verbonden met een gemeenschappelijke omvormer verschillende voltages. Dit maakt het voor de omvormer niet mogelijk het optimale spanningspunt te regelen waarbij het maximum aan stroom wordt geleverd. 

Meting en actie 

De vervuilingsgraad van een PV-installatie kan informatie geven over wanneer de modules exact gereinigd moeten worden. Met behulp van Optical Soiling Measurement (OSM) technologie is het transmissieverlies te bepalen. Alle PV-installaties moeten op soiling worden gecontroleerd en de gegevens worden opgenomen in een onderhoudsschema. Het volgen van een vast reinigingsschema kan voorkomen dat er onnodige opbrengstverliezen optreden. 

1
Referenties op aanvraag.

 robot-1


Een afgewogen reinigingsfrequentie draagt bij aan het optimaliseren van het financiële evenwicht tussen opbrengstverlies en schoonmaakkosten en het handhaven van prestatiedoelstellingen.

 

 Vraag vandaag nog een offerte bij ons aan!

Offerte aanvraag

Naam: *
Bedrijfsnaam: *
Adres zonnepanelen: *
E-mailadres: *
Uw telefoonnr: *
Antwoorden: *
Kunt u ons vooraf informeren over:
Op hoeveel daken zijn de panelen geplaatst? Is de locatie goed bereikbaar voor een bus met aanhanger?* Verplichte velden
SmartClean
Markweg 13G
6883 JL Velp
App ons
Heeft u een snelle vraag? 0652330526
Copyright SmartClean 2019 - 2024  |  Disclaimer  |  Algemene Voorwaarden  |  Privacy Verklaring
Design & development by: Timeless Design
x